Exposició de l'artista Victor Tarragó 

(artista visual) victorpaints.tumbir.com

"Cosmologia domèstica"  Un assaig artístic, geomètric, fraccionari que dóna sentit a l'ordre jugant amb la interacció de sistemes i mecanismes diferents.Reflexions en llenguatge plàstic.